Gezinnen kunnen ook ambulante begeleiding krijgen in hun eigen omgeving. De ambulante begeleiding creëert ruimte voor een op een contact met een vaste begeleider.

Bij ambulante begeleiding krijgen gezinnen één of enkele uren per week begeleiding in de thuissituatie, school of sportsclub van het kind. Tijdens de begeleiding wordt de focus gelegd op de zelfredzaamheid zodat het gezin zelfstandig verder kan. Verder kan de focus liggen op sociale vaardigheden. Op deze manier kan er met nog meer persoonlijke aandacht gewerkt worden de ontwikkelingsdoelen van het kind. Voornaamste doel is: het gezin de regie terug geven zodat het met handvaten verder kan.

Gericht op het kind kan er samen met ouders gezocht worden naar oplossingen zoals bijvoorbeeld;

  • zinnevolle vrijetijdsbesteding vinden wat passend is bij diagnose en mogelijkheden
  • creatieve activiteiten ondernemen zodat het kind zich beter leert uiten en hobby’s ontwikkelt
  • kleine uitstapjes maken zodat het kind gebruik leert maken van het openbaar vervoer (zelfredzaam wordt)
  • spelen met andere kinderen erbij zodat het kind beter vriendschappen leert opbouwen
  • zelfstandig boodschappen leren doen (en koken)

De mogelijkheden zijn talloos en kunnen in overleg met Stichting Happy KidsCare afgestemd worden op de specifieke wensen.