Om in aanmerking te komen voor hulp van Happy KidsCare heeft u een verwijzing nodig van een professional uit één van de wijkteams of jeugdteams in uw gemeente. Happy KidsCare biedt haar diensten aan vanuit Zorg in Natura (ZIN) voor de gemeenten in Haaglanden en Lansingerland.

Haaglanden
Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Lansingerland
Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek.

Voor aanmeldingen van jeugdigen, informatie over programma’s kunt u contact opnemen met ons kantoor. Na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier, gedragsvragenlijst en toekenning van de gemeente zullen we een kennismakingsgesprek voeren, om in te schatten in welke groep of bij welke ambulant hulpverlener een kind geplaatst wordt.

Aanmeldformulier

Het formulier kan tussentijds niet opgeslagen worden. Voor het invullen is het het handigst om in ieder geval de volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • BSN kind
  • Medicatiedosering
  • Gegevens van de school
  • Allergiegegevens
Aanmeldformulier Stichting Happy Kids Care

Gegevens deelnemer

Ouder(s) - Verzorger(s)

Medisch

Gebruikt uw kind medicatie? Voor het toedienen dienen we in het bezit te zijn van een toestemmingformulier medicatie en de medicatie in originele verpakking te ontvangen.

Medicijn 2

Medicijn3

Afstemming

Voor de zogenoemde ´zorg- of risicoleerlingen * ´ is het extra van belang dat er continuïteit is in de zorg en begeleiding, die ze nodig hebben.
Zorg die op elkaar afgestemd is, zorgt ervoor dat kennis en ervaring rond een kind niet verloren gaan, wanneer er een overstap is naar een nieuwe school of hulpverlening.
Goede continuïteit in de zorg bevordert daarmee de efficiëntie van werken, waardoor verergering van problemen en voortijdige schooluitval zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden (Nederlands Jeugdinstituut Onderwijs & Jeugdzorg, 2008).

Happy KidsCare wil graag de best mogelijke zorg leveren en daarom afstemmen met ouders, school en eventuele hulpverlening. Happy KidsCare werkt volgens het noodzakelijkheidscriterium: alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van goede zorg, worden uitgewisseld. Uiteraard wordt er zorgvuldig met de informatie omgegaan.

Happy Kidscare werkt met een verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om vroegtijdige signalering indien een zorg is geconstateerd waarbij bij alle kinderen van Happy KidsCare sprake van is.
Het doel is het vroegtijdige signalering van problemen bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar zodat tijdige, effectieve en gecoördineerde hulp kan worden geboden. Happy KidsCare meldt zodat andere zorgverleners weten dat uw kind bij ons in begeleiding is en indien nodig. Toestemming om informatie uit te wisselen met school/hulpverlening en het melden in de Verwijsindex.

*: "zorg of risicoleerlingen" zijn leerlingen met speciale (onderwijs) behoeften. Kinderen met bijvoorbeeld een leerachterstand, sociaal-emotionele problematiek, stoornis of een verstandelijke beperking.

Contactgegevens school en eventuele hulpverlening

Op welke school volgt uw kind onderwijs en hoe verloopt dat?

Overige

Omschrijving van uw kind.

Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 67.11MB
NB bij kennismaking ontvangen wij graag kopie legitimatie van ouder(s) / verzorger(s) en kind

Aanmeldformulier

Tel: 015 2145 140
E-mailadres: info{@}happykidscare.nl